4 ಅಂಶಗಳು

ಏರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್: ಗಾಳಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ಗಾಳಿಯ ಅಂಶವು ಆದರ್ಶವಾದಿ ವಿನಿಮಯ, ತಾಜಾತನ ಮತ್ತು ರೂ from ಿಯಿಂದ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆದರೆ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ.

ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಅಂಶ

ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ತುಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾದ ತುಲಾ ಅಂಶದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ.

ಜೆಮಿನಿಗೆ ಅಂಶ

ಜೆಮಿನಿಯ ಅಂಶದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ಜೆಮಿನಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು.

ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಅಂಶ

ಧನು ರಾಶಿಯ ಅಂಶದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅದು ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ಧನು ರಾಶಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು.

ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋಗೆ ಅಂಶ

ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋದ ಅಂಶದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ನೀರು ಮತ್ತು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು.

ಫೈರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್: ಬೆಂಕಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ಬೆಂಕಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಂಶದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತರಾದವರು ಹೆಚ್ಚು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ, ಬಹಳ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಮತ್ತು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಶಕ್ತಿಗಳು.

ಭೂಮಿಯ ಅಂಶ: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ಭೂಮಿಯ ಅಂಶದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದವರು ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅತ್ಯಂತ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂಬಲಾಗದ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು.

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಂಶ

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಅಂಶದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.

ವಾಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್: ನೀರಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ನೀರಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಸಾಗರಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತವಾದಂತೆ ಶಾಂತವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಬಲದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಬಹುದು.

ಅಕ್ವೇರಿಯಸ್‌ಗೆ ಅಂಶ

ಅಕ್ವೇರಿಯಸ್‌ನ ಅಂಶದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ಅಕ್ವೇರಿಯಸ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು.

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಂಶ

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಂಶದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಅಂಶ

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಅಂಶದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ನೀರು ಮತ್ತು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು.

ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಅಂಶ

ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ಮೀನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾದ ಮೀನಿನ ಅಂಶದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ.

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಅಂಶದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.

ಲಿಯೋಗೆ ಅಂಶ

ಲಿಯೋಗೆ ಅಂಶದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ಅದು ಫೈರ್ ಮತ್ತು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ಲಿಯೋ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು.

ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಂಶ

ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಂಶದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ಅದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.

ಭೂಮಿಯ ಅಂಶ ವಿವರಣೆ

ಭೂಮಿಯ ಅಂಶ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ವೃಷಭ, ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಮತ್ತು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ.

ಏರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿವರಣೆ

ವಾಯು ಅಂಶ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಏರ್ ಜೆಮಿನಿ, ತುಲಾ ಮತ್ತು ಅಕ್ವೇರಿಯಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ.