ಮುಖ್ಯ 4 ಅಂಶಗಳು ವಾಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್: ನೀರಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ವಾಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್: ನೀರಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ನೀರು ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ - ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಮಾತ್ರ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಜೀವಂತ ಆತ್ಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು. ನೀರಿನ ಅಗಾಧ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಮತ್ತು ಮೀನ ಚಿಹ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ನೀರು ದೊಡ್ಡ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಯ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಪ್ತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಕ್ವೇರಿಯಸ್ ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮುರಿಯುವುದು

ಇದು ನಿರಂತರ ಚಲನೆಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಚಲನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೊಳಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಅಂಶಗಳ ಅತ್ಯಂತ ನಿಗೂ ig ವಾದ, ಇದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ - ಅದರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯ ಎರಡೂ.

ನಾವು ಅಕ್ಷರಶಃ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆನುವಂಶಿಕ ಆನುವಂಶಿಕತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು. ವಿಧಿಯ ಚಮತ್ಕಾರಿ ತಿರುಚಿನಲ್ಲಿ, ನೀರು ಕೂಡ ಭಾವನೆಗಳ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಂತರ ಅದನ್ನು ತಾಯಿಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.ನೀರು ನಾಲ್ಕನೇ, ಎಂಟನೇ ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಳುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಭೂಮಿ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಡಿಪಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ದಿ ಎಂಟನೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮನೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆಗಳಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಏಕೆ ಎಂದು ನೋಡುವುದು ಸುಲಭ - ಇದು ಸಾವು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಹಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ, ದಿವಾಳಿತನ, ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಈ ಸದನವು ರೂಪಾಂತರ ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಕುರಿತಾಗಿದೆ, ಇವೆರಡೂ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಮನೆ ಇದು ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಆಳುವ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆ ಸ್ಮರಣೆ, ​​ಪಲಾಯನವಾದ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.ಹಿತವಾದ ಪ್ರಭಾವ

ನೀರಿನ ಹನಿ

ನೀರಿನ ಸೌಂದರ್ಯವೆಂದರೆ ಅದು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಕೊಳವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೆಂಕಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿಲ್ಲದೆ, ವಾಟರ್ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಬೆಂಕಿ ನೀರಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಅದು ತನ್ನ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ, ನೀರು ನಮ್ಮನ್ನು ತೀರದಿಂದ ದಡಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ಸ್ವಪ್ನಶೀಲ ಮತ್ತು ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಇದು ಎಂದಿಗೂ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಈ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಪುರಾವೆ ನಿಮಗೆ ಎಂದಾದರೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಯನ್ನು ಸವಿಯಿರಿ, ಅಥವಾ ಚಲಿಸುವ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಓಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಹಿತವಾದ, ತಂಪಾದ, ಹರಿಯುವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀರಿನೊಳಗಿನ ಗಾಳಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಳಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ - ಮಾನವ ದೇಹದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.

ಈ ಅಂಶದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತರಾದವರು ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಧಾರಿತ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ನಾವು ಈಜುವಾಗ ನೀರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತದೆ, ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ನೀರು ಅನಿಯಮಿತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ-ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಚೋದಿಸಿದಾಗ ಅದು ಇತರ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿ ನೀರಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ನೀರಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾವನೆಯ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಮತ್ತು ದೂರವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು.

ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ, ಅವರು ಜನರ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ರಣಹದ್ದುಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು, ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವವರಿಂದ ಜೀವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹರಿಸಬಹುದು.

ಅವರು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥದ ವಿವಿಧ des ಾಯೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಇತರರಿಂದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನೀರಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು.

ನೀರಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ - ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದ ತಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಸೌಂದರ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೇಗಾದರೂ, ನಿಶ್ಚಲವಾದ ನೀರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಾಧಿಸಿದಂತೆಯೇ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಾಗ ನೀರಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಮೋಡಿಮಾಡುವ, ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನೀರನ್ನು ಅಳುವುದು ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಸ್ನೇಹ, ಮದುವೆ, ಸಂತೋಷ, ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅದರ ಒಳಹರಿವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಗುಣಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ನೀರಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನರಿಗೆ, ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಧಾರವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಹೊರತು ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಇತರ ಅಂಶಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.

ನೀರಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅನುಭವವು ಈ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದ ಭಾವನೆಗಳು ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಾಟಕಗಳಿಂದ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬರವಣಿಗೆ, ಸಂಗೀತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ನಟನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಾನವನ ಅನುಭವವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ಇದು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ - ನೀರಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತರುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಮಟ್ಟಗಳು.

ನೀರು ಸ್ವತಃ ನಿರಾಕಾರವಾಗಿದೆ - ಅದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಆಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದವರು ಇತರರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಏಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಗಡಿರೇಖೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಿಂದ ಕಲಕಿದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆಲೆಸಲು ಇದು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸಮತೋಲನವಿದೆ - ಅವರಿಗೆ ಇತರ ಜನರು ಬೇಕು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏಕಾಂತತೆಯ ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಭಾವವೂ ಬೇಕು.

ಇತರ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ ಜನರು, ಅವರು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನದಿಯಂತೆ ಆಳವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಮನೋಧರ್ಮದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ - ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾರಣ ಅಥವಾ ತರ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅವರ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಇತರರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು.

ನೀರಿನ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಅವು ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಒಬ್ಬರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಗೀಳು ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಃಖಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದು ಅವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಳವಾದ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣವೆಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ನೀರು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಅಂಶವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀರು ಅದರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ

ಎಲ್ಲಾ ನೀರಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಆಯಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇದನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತವೆ.

ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್

ಏಪ್ರಿಲ್ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದರೇನು

ಬೇಸಿಗೆ ನೀರಿನ ಮೊದಲ is ತುವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ - ಭೂಮಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗರಿಷ್ಠ ಸೂರ್ಯ ಅದು ಬೀಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು.

ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವರನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ನೀರಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಸಾಗರಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತವಾದಂತೆ ಶಾಂತವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಬಹುದು, ಭಾವನೆಗಳು ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತವೆ!


ವಾಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ

ಶರತ್ಕಾಲದ ಗಾಳಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಸುತ್ತದೆ, ಎಲೆಗಳು ಕಳೆದು ಕೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ, ಹೊಸ ಜೀವನವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ನೀರಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದ ಮತ್ತು ಗೀಳಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಸ್ಥಿರವಾದ ನೀರಿನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋಸ್ ತಮ್ಮ ಇತರ ನೀರಿನ ಸಹೋದರರಿಗಿಂತ ಆಳವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನೀರು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋಸ್‌ಗೆ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಗಡಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಒಳನೋಟಗಳು ಅವರ ಭಾವನೆಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಚ್ಚು ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ಮೋಡವಾಗುತ್ತವೆ

ಯಾವ ಚಿಹ್ನೆ ಸೆಪ್ಟ್ 9 ಆಗಿದೆ

ನೀರಿನ ಅಂಶ ಮೀನ

ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯ ಮೀನು ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯು ಮರುಜನ್ಮ ಪಡೆಯುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಹಿಂದಿನ ಶೀತ ಕಠೋರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಮೀನವು ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ನೀರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಅವರು ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳಲು ಅನುಮತಿಸಿದಾಗ.

ವಿಷಯಗಳು ತಪ್ಪಾದಾಗ…

ಜನ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಅಸಮತೋಲನವು ಒಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾರೆ.

ನೀರಿನ ಅತಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಎಂದರೆ ಭಾವನೆಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನುಭೂತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಅನೇಕ ವಾಟರ್ ಸೈನ್ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದ ಕಠಿಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಆಳುವ ಈ ಸ್ವಪ್ನಶೀಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗುವುದು ಅಂತರ್ಮುಖಿ, ಬ್ರೂಡಿ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀರಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹೇಗಾದರೂ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಖೈದಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಸ್ವಯಂ-ಭೋಗ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಈ ಭಾಗವು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ನೀರಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಪಾತದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಬಹುದು. ನೀರು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಿ - ಅದು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದ ಆಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಮುಂದಿನದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಯಸುವ ಅಂಶವನ್ನು ಆರಿಸಿ: ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿದಾಗ ಬೆಂಕಿ , ಬೆರೆಸಿದಾಗ ಅದು ಉಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಭೂಮಿ ಅದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಬೆರೆಸಿದಾಗ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಮೂಲ.

ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ನೀರು ಅನೇಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ - ಅದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅಳುವಾಗ ಅದರ ಭಾವುಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ, ನೀರು ನಮ್ಮ ಕೆನ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದಾಗ ನಂಬಲಾಗದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನೀರಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ - ಹೃದಯದ ಪೂರ್ಣ ಆಳವು ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದಾಗ. ಕಣ್ಣೀರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉದ್ದೇಶದ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತ ಸಾಗಣೆದಾರ.

ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುವುದು, ನಿಶ್ಚಲತೆ ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯದ ಮೃದುತ್ವದಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು.

ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅನ್ನು ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ, ನೆನೆಸಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜಲಪಾತ ಅಥವಾ ಬಾವಿಯಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಣ್ಣ ನೀರಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗಳು, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಥವಾ ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳಂತಹ ರಸಭರಿತವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳು

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಸ್ನೇಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಂಕಿ ವುಮನ್ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
ಸ್ನೇಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಂಕಿ ವುಮನ್ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
ಹಾವಿನ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಕಿ ಮಹಿಳೆ ಭಾವನೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಾಶಿಚಕ್ರವು ಕನ್ಯಾರಾಶಿ - ಪೂರ್ಣ ಜಾತಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಾಶಿಚಕ್ರವು ಕನ್ಯಾರಾಶಿ - ಪೂರ್ಣ ಜಾತಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಓದಿ, ಇದು ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಚಿಹ್ನೆ ವಿವರಗಳು, ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಚಿಹ್ನೆಯ ನಡುವಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ
ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಚಿಹ್ನೆಯ ನಡುವಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ
ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅಂಶದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಉತ್ಸಾಹದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಜೆಮಿನಿ: ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು
ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಜೆಮಿನಿ: ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು
ಜೆಮಿನಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಬೇಗನೆ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಆದರೆ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ತರಬಹುದು.
ತುಲಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ಮಾಸಿಕ ಜಾತಕ
ತುಲಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ಮಾಸಿಕ ಜಾತಕ
ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್, ತುಲಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಏನನ್ನಾದರೂ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ಲಿಯೋ ಫ್ಲರ್ಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿ: ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ
ಲಿಯೋ ಫ್ಲರ್ಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿ: ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ
ಲಿಯೋ ಜೊತೆ ಫ್ಲರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗಮನ ನೀಡುವುದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಆದರೆ ಅವರ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಪಳಗಿಸಬಹುದು.
ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಾಶಿಚಕ್ರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಾಗಿದೆ - ಪೂರ್ಣ ಜಾತಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ
ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಾಶಿಚಕ್ರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಾಗಿದೆ - ಪೂರ್ಣ ಜಾತಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ
ಮೇಷ ರಾಶಿ ಚಿಹ್ನೆಯ ವಿವರಗಳು, ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮಾರ್ಚ್ 26 ರ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ.